30-06-2021

Intervisie middag

Zaterdag 26 juni is er vanuit Horse2Coach een intervisie middag voor paardencoaches georganiseerd. Tijdens deze middag is er kennis gedeeld en in de praktijk geoefend met elkaar. 

We hebben een leuke en leerzame middag met elkaar gehad. Sowieso leuk om elkaar weer te zien en te spreken.

Wat is intervisie?
Intervisie is een vorm van kennisontwikkeling in een kleine groep professionals, managers of andere werknemers die een uitdaging of probleem gemeen hebben.

Professionals en collega’s doen hier een beroep op de expertise van anderen om hen te helpen waardevolle inzichten te krijgen. De ideale groep bestaat ongeveer uit vijf tot acht deelnemers. Samen ontrafelen zij het probleem dat is ingediend door een deelnemer.